Det foreligger nå fra FHI en bransjestandard og nasjonal veileder for smittevern for helseforetakene. Klinikken er nøye med å følge denne , og er nå åpen igjen fra og med 20. april.

Ta kontakt på 55 55 99 99, book din time online på fysiobergen.no, eller nå oss på e-post fib@fysiobergen.no.

Ønsker du direkte kontakt med din terapeut, når du oss på mail/telefon. Vi vil fortsatt også bistå med videokonsultasjoner.

Bjørn Inge Grov: bjoe@online.no, tlf: 90979561
Kåre Førdestrøm: kaafo@online.no, tlf: 97028181
Nils Flåm: nilsflam@gmail.com, tlf: 97704734
Ane Falck: anefalck@gmail.com, tlf: 91587106
Linn T Kvam: linn.t.kvam@online.no, tlf: 98496991
Gregor Monsen: monsengregor@gmail.com, tlf: 99745574           

Treningssalen vil dessverre fortsatt være stengt for grupper.

Sjekkliste for ved mistanke om smitte (covid – 19):

Har du fått påvist koronasmitte eller venter på prøvesvar? Har du vært i nærkontakt med person med koronasmitte siste 2 uker? Har du vært i utlandet siste 2 uker?

Har du hatt ett/flere av følgende symptomer nyoppstått siste 2 uker: Feber, hoste, tung pust, hodepine med samtidig slapphet, nedsatt lukte-/smaksans*, muskelverk*, sår hals*, rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*, smerter i øvre del av mage, kvalme, oppkast eller diaré*.

Hvis du svarer ja på noen av disse, ber vi deg om å ikke oppsøke oss i klinikken, men heller kontakte oss på tlf/mail, så kan vi eventuelt tilby veiledning ved videokonsultasjon.

*Slike symptomer som er av kort varighet (<1 døgn) og mer enn 3 dager tilbake i tid vektlegges ikke. Ved tvilstilfeller kontaktes fastlege, for eksempel dersom feber har en klar årsak som ikke har med covid – 19 å gjøre.